electronic beach

summer beach open air am 09. juli 2016

 

DJs
Lineup

 

 

Felix Kröcher

 

Electro Mainstage

Playtime: 01:00 - 03:00 Uhr

Website: www.felixkroecher.com

Like on Facebook

Follow on Soundcloud

     
     
 

Gary D

 

Sunshine Live Classic Floor

Playtime: 02:00 - 03:30 Uhr

Website: www.dtrance.com

Like on Facebook

Find on Youtube

     
     
 

Daniel Ledwa

 

Electro Mainstage

Playtime: 03:00 - 04:30 Uhr

Website: www.vmf-music.com

Like on Facebook

Follow on Soundcloud

     
     
 

DJ Dean

 

Sunshine Live Classic Floor

Playtime: 03:30 - 05:00 Uhr

Like on Facebook

 

     
     
 

Florian Neubauer

 

Electro Mainstage

Playtime: 23:30 - 01:00 Uhr

Website: www.florian-neubauer.de

Like on Facebook

Follow on Soundcloud

     
     
 

Henschel & Krüger

 

Electro MainStage

Playtime: 17:30 - 19:00 Uhr

Like on Facebook

Follow on Soundcloud

     
     
 

Anja Augner

 

Electro Mainstage

Playtime: 22:00 - 23:30 Uhr

Like on Facebook

Follow on Soundcloud

     
     
 

DJ Falk

 

Sunshine Live Classic Floor

Playtime: 00:00 - 02:00 Uhr

Like on Facebook

Follow on Soundcloud

     
     
 

DJ Texx

 

Sunshine Live Classic Floor

Playtime: 23:00 - 00:00 Uhr

Like on Facebook

Follow on Soundcloud

     
     
 

Karl Kirschmayer

 

Electro Mainstage

Playtime: 04:30 - 06:00 Uhr

Like on Facebook

Follow on Soundcloud

     
     
 

Sölk & Weiler

 

Electro Mainstage

Playtime: 13:00 - 14:30 Uhr

Like on Facebook

Follow on Soundcloud

     
     
 

Anpa & Pitcher

 

Sunshine Live Classic Floor

Playtime: 19:00 - 20:00 Uhr

Like on Facebook

 

     
     
 

DJ Trust C

 

Sunshine Live Classic Floor

Playtime: 20:00 - 21:00 Uhr

Like on Facebook

     
     
 

Fremde Passagiere

 

Electro Mainstage

Playtime: 19:00 - 20:30 Uhr

Like on Facebook

Follow on Soundcloud

     
     
 

Werner

 

Electro Mainstage

Playtime: 20:30 - 22:00 Uhr

Like on Facebook

Follow on Soundcloud

     
     
 

Miss Cortex

 

Sunshine Live Classic Floor

Playtime: 22:00 - 23:00 Uhr

Like on Facebook

Follow on Soundcloud

     
     
 

Inge Ingeborg

 

Electro Mainstage

Playtime: 14:30 - 16:00 Uhr

Like on Facebook

Follow on Soundcloud

     
     
 

DJ Merlin

 

Sunshine Live Classic Floor

Playtime: 05:00 - 06:00 Uhr

Like on Facebook

Follow on Soundcloud

     
     
 

Greg Lebird

 

Electro Mainstage

Playtime: 16:00 - 17:30 Uhr

Like on Facebook

Follow on Soundcloud

     
     
 

Inside Visage

 

Sunshine Live Classic Floor

Playtime: 21:00 - 22:00 Uhr

Like on Facebook

Follow on Soundcloud

     
     
 

Weluce & Adax

 

Electro Mainstage

Playtime: 12:00 - 13:00 Uhr

Like on Facebook

Follow on Soundcloud